Gỡ các "nút thắt" về khai thác thủy sản để tăng xuất khẩu vào Châu Âu

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU kỳ vọng tăng sau khi Việt Nam gỡ được "thẻ vàng" IUU. Ảnh: Vasep.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU kỳ vọng tăng sau khi Việt Nam gỡ được "thẻ vàng" IUU. Ảnh: Vasep.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU kỳ vọng tăng sau khi Việt Nam gỡ được "thẻ vàng" IUU. Ảnh: Vasep.
Lên top