Xuất khẩu thủy sản dự báo tăng từ tháng 6, nhưng không đột biến

Xuất khẩu thủy sản dự báo tăng từ tháng 6.2020. Ảnh: VASEP
Xuất khẩu thủy sản dự báo tăng từ tháng 6.2020. Ảnh: VASEP
Xuất khẩu thủy sản dự báo tăng từ tháng 6.2020. Ảnh: VASEP
Lên top