Khắc phục thẻ vàng IUU: Cần xử lý hình sự tàu cá cố tình vi phạm

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu triển khai thực hiện gấp các khuyến nghị của EC về khai thác IUU. Ảnh: PV
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu triển khai thực hiện gấp các khuyến nghị của EC về khai thác IUU. Ảnh: PV
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu triển khai thực hiện gấp các khuyến nghị của EC về khai thác IUU. Ảnh: PV
Lên top