Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nỗ lực cầm cự vượt "bão" COVID-19

Không chỉ các doanh nghiệp, người nuôi tôm cũng gặp khó khăn vì COVID-19 (ảnh minh họa).
Không chỉ các doanh nghiệp, người nuôi tôm cũng gặp khó khăn vì COVID-19 (ảnh minh họa).
Không chỉ các doanh nghiệp, người nuôi tôm cũng gặp khó khăn vì COVID-19 (ảnh minh họa).
Lên top