Giá vàng ngày 28.10: Vàng vẫn đang “ngắc ngoải” không thể tăng