Dù ảnh hưởng của COVID-19, tỉ lệ nữ có việc làm vẫn tăng trong quý I

Tỉ lệ nữ có việc làm phi chính thức gia tăng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: Vũ Long
Tỉ lệ nữ có việc làm phi chính thức gia tăng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: Vũ Long
Tỉ lệ nữ có việc làm phi chính thức gia tăng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top