Đà Nẵng: Tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm trong 3 tháng đầu năm

Nhiều doanh nghiệp dệt may tổ chức nhiều đợt tuyển dụng lao động phục vụ các đơn hàng lớn. Ảnh: Hữu Long
Nhiều doanh nghiệp dệt may tổ chức nhiều đợt tuyển dụng lao động phục vụ các đơn hàng lớn. Ảnh: Hữu Long
Nhiều doanh nghiệp dệt may tổ chức nhiều đợt tuyển dụng lao động phục vụ các đơn hàng lớn. Ảnh: Hữu Long
Lên top