Năm 2020 cả nước giải quyết việc làm cho khoảng 1,34 triệu người

Người lao động phỏng vấn trực tiếp tại Phiên giao dịch việc làm. Ảnh Quang Minh.
Người lao động phỏng vấn trực tiếp tại Phiên giao dịch việc làm. Ảnh Quang Minh.
Người lao động phỏng vấn trực tiếp tại Phiên giao dịch việc làm. Ảnh Quang Minh.
Lên top