Hà Nội: Cơ hội việc làm cho gần 1.500 người có mức lương đến 30 triệu/tháng

Đại diện Ban Tổ chức thông tin về nội dung Hội nghị tới các cơ quan báo chí tại buổi họp báo.
Đại diện Ban Tổ chức thông tin về nội dung Hội nghị tới các cơ quan báo chí tại buổi họp báo.
Đại diện Ban Tổ chức thông tin về nội dung Hội nghị tới các cơ quan báo chí tại buổi họp báo.
Lên top