Quảng Ninh: Ngành than đảm bảo việc làm ổn định cho gần 100.000 lao động

Bí thư tỉnh ủy Quảng  Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký (bên phải) động viên, khích lệ thợ lò, người lao động ở Công ty than Dương Huy trong dịp sản xuất đầu năm trước tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: T.N.D
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký (bên phải) động viên, khích lệ thợ lò, người lao động ở Công ty than Dương Huy trong dịp sản xuất đầu năm trước tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: T.N.D
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký (bên phải) động viên, khích lệ thợ lò, người lao động ở Công ty than Dương Huy trong dịp sản xuất đầu năm trước tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: T.N.D
Lên top