Điện lực miền Trung: Hoàn thành hồ sơ cấp điện mới chỉ trong một ngày

Điện lực miền Trung khảo sát hiện trường trên GoogleMap để làm hồ sơ cấp điện mới. Ảnh: Ngọc Thạch
Điện lực miền Trung khảo sát hiện trường trên GoogleMap để làm hồ sơ cấp điện mới. Ảnh: Ngọc Thạch
Điện lực miền Trung khảo sát hiện trường trên GoogleMap để làm hồ sơ cấp điện mới. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top