Điện lực miền Trung: Tăng cường kiểm tra, tuyên truyền về an toàn điện

Một công trình xây dựng vi phạm an toàn lưới điện ở Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Thạch
Một công trình xây dựng vi phạm an toàn lưới điện ở Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Thạch
Một công trình xây dựng vi phạm an toàn lưới điện ở Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top