Thanh niên Đà Nẵng với tháng 7 tri ân “Chúng con luôn bên mẹ”

Thanh Đoàn Đà Nẵng phát động mô hình "Chúng con luôn bên mẹ" để tri ân các bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: TĐ
Thanh Đoàn Đà Nẵng phát động mô hình "Chúng con luôn bên mẹ" để tri ân các bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: TĐ
Thanh Đoàn Đà Nẵng phát động mô hình "Chúng con luôn bên mẹ" để tri ân các bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: TĐ
Lên top