Có thể thiếu thịt lợn cục bộ nếu dịch tả lợn Châu Phi lan rộng

Dịch tả lợn Châu Phi khiến ngành chăn nuôi lợn bị nhiều thiệt hại trong 2 năm qua. Ảnh: Vũ Long
Dịch tả lợn Châu Phi khiến ngành chăn nuôi lợn bị nhiều thiệt hại trong 2 năm qua. Ảnh: Vũ Long
Dịch tả lợn Châu Phi khiến ngành chăn nuôi lợn bị nhiều thiệt hại trong 2 năm qua. Ảnh: Vũ Long
Lên top