Hà Giang cơ bản kiểm soát được dịch tả lợn Châu Phi

Hơn 15 nghìn con lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện tại Hà Giang.
Hơn 15 nghìn con lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện tại Hà Giang.
Hơn 15 nghìn con lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện tại Hà Giang.
Lên top