Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở 57 tỉnh, đã phải tiêu huỷ trên 230.000 con

Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp trên nhiều tỉnh, thành phố của cả nước. Ảnh LDO
Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp trên nhiều tỉnh, thành phố của cả nước. Ảnh LDO
Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp trên nhiều tỉnh, thành phố của cả nước. Ảnh LDO
Lên top