Chưa thể kết luận được Cty Tenma Việt Nam hối lộ công chức thuế, hải quan

Công ty TNHH Tenma Việt Nam tại Bắc Ninh. Ảnh Hải Nguyễn.
Công ty TNHH Tenma Việt Nam tại Bắc Ninh. Ảnh Hải Nguyễn.
Công ty TNHH Tenma Việt Nam tại Bắc Ninh. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top