Nghi án Tenma hối lộ: Đình chỉ công tác 11 công chức liên quan

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai. Ảnh: Phạm Đông.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai. Ảnh: Phạm Đông.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai. Ảnh: Phạm Đông.
Lên top