Thuế xe ôm công nghệ 10%: Đánh thẳng vào túi dân

138 ngàn đồng là doanh thu từ 5h sáng đến cuối giờ chiều của một tài xế công nghệ. Sau khi trừ chi phí sẽ "chẳng còn đồng nào", và giờ, thuế sẽ đánh 10% trên mức doanh thu này bất kể lỗ lãi bất kể họ có thể duy trì được cuộc sống hay không (Ảnh: Huân Cao/LĐ)
138 ngàn đồng là doanh thu từ 5h sáng đến cuối giờ chiều của một tài xế công nghệ. Sau khi trừ chi phí sẽ "chẳng còn đồng nào", và giờ, thuế sẽ đánh 10% trên mức doanh thu này bất kể lỗ lãi bất kể họ có thể duy trì được cuộc sống hay không (Ảnh: Huân Cao/LĐ)
138 ngàn đồng là doanh thu từ 5h sáng đến cuối giờ chiều của một tài xế công nghệ. Sau khi trừ chi phí sẽ "chẳng còn đồng nào", và giờ, thuế sẽ đánh 10% trên mức doanh thu này bất kể lỗ lãi bất kể họ có thể duy trì được cuộc sống hay không (Ảnh: Huân Cao/LĐ)
Lên top