Việt Nam thông tin về nghi vấn công ty Tenma của Nhật Bản hối lộ quan chức

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top