Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nêu nhiều ý kiến hỗ trợ doanh nghiệp

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng DN sáng 26.9. Ảnh: Tiến Huy
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng DN sáng 26.9. Ảnh: Tiến Huy
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng DN sáng 26.9. Ảnh: Tiến Huy
Lên top