140 cán bộ Công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ

Quang cảnh lớp bồi dưỡng tại điểm cầu trụ sở Tổng LĐLĐVN. Ảnh: CĐCC
Quang cảnh lớp bồi dưỡng tại điểm cầu trụ sở Tổng LĐLĐVN. Ảnh: CĐCC
Quang cảnh lớp bồi dưỡng tại điểm cầu trụ sở Tổng LĐLĐVN. Ảnh: CĐCC
Lên top