TPHCM lệnh dừng hoạt động doanh nghiệp không đáp ứng "3 tại chỗ" từ 15.7

Công ty Nidec Sankyo trong Khu công nghệ cao bố trí chỗ ở cho công nhân ngay trong công ty. Ảnh: Đức Long
Công ty Nidec Sankyo trong Khu công nghệ cao bố trí chỗ ở cho công nhân ngay trong công ty. Ảnh: Đức Long
Công ty Nidec Sankyo trong Khu công nghệ cao bố trí chỗ ở cho công nhân ngay trong công ty. Ảnh: Đức Long
Lên top