Ra mắt Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp với 446 đoàn viên

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tân Kỳ trao quyết định công nhận Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ. Ảnh: TM
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tân Kỳ trao quyết định công nhận Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ. Ảnh: TM
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tân Kỳ trao quyết định công nhận Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ. Ảnh: TM
Lên top