Kinh tế giảm mạnh, Đà Nẵng đối thoại doanh nghiệp để tìm giải pháp phục hồi

Đà Nẵng tổ chức đối thoại doanh nghiệp. Ảnh: TC
Đà Nẵng tổ chức đối thoại doanh nghiệp. Ảnh: TC
Đà Nẵng tổ chức đối thoại doanh nghiệp. Ảnh: TC
Lên top