Chặn đường xuống biển của dân Đà Nẵng: Sự chiếm hữu không thể chấp nhận

Dự án Lancaster Nam O Resort của Cty CP Trung Thủy hiển hiện rõ thực trạng vây ráp 2 làng biển Nam Ô, Xuân Sơn.
Dự án Lancaster Nam O Resort của Cty CP Trung Thủy hiển hiện rõ thực trạng vây ráp 2 làng biển Nam Ô, Xuân Sơn.
Dự án Lancaster Nam O Resort của Cty CP Trung Thủy hiển hiện rõ thực trạng vây ráp 2 làng biển Nam Ô, Xuân Sơn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM