Biển Đà Nẵng bị bịt kín bởi resort, người dân mòn mỏi đợi mở lối đi xuống biển