Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người dân Đà Nẵng vây dự án đòi lối đi xuống biển