Cải cách thủ tục thuế, hải quan tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN

Cắt giảm, đơn giản hóa hàng trăm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Ảnh Hải Nguyễn.
Cắt giảm, đơn giản hóa hàng trăm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Ảnh Hải Nguyễn.
Cắt giảm, đơn giản hóa hàng trăm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top