Hộ kinh doanh nào được hỗ trợ vì phải đóng cửa do dịch Covid-19?

Hộ kinh doanh đóng cửa. Ảnh minh hoạ. Ảnh Sơn Tùng.
Hộ kinh doanh đóng cửa. Ảnh minh hoạ. Ảnh Sơn Tùng.
Hộ kinh doanh đóng cửa. Ảnh minh hoạ. Ảnh Sơn Tùng.
Lên top