Ra mắt akaChain - Nền tảng công nghệ chuỗi khối "Make in Vietnam"

Lễ ra mắt Nền tảng công nghệ chuỗi khối akaChain. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lễ ra mắt Nền tảng công nghệ chuỗi khối akaChain. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lễ ra mắt Nền tảng công nghệ chuỗi khối akaChain. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lên top