Bộ Công thương lấy ý kiến về cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp

Cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp là một cơ hội lớn đối với các nhà phát triển năng lượng gió và mặt trời. Ảnh: VCEA
Cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp là một cơ hội lớn đối với các nhà phát triển năng lượng gió và mặt trời. Ảnh: VCEA
Cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp là một cơ hội lớn đối với các nhà phát triển năng lượng gió và mặt trời. Ảnh: VCEA

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top