Thanh tra Chính phủ sẽ “làm rõ đúng, sai việc tăng giá điện”

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam. Ảnh: Trần Vương
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam. Ảnh: Trần Vương
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam. Ảnh: Trần Vương
Lên top