Lần đầu tiên ký hợp đồng mua điện mặt trời của hộ dân

Đại diện Công ty Điện lực Sài Gòn trao hợp đồng mua điện cho hộ dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Ảnh Nam Dương
Đại diện Công ty Điện lực Sài Gòn trao hợp đồng mua điện cho hộ dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Ảnh Nam Dương
Đại diện Công ty Điện lực Sài Gòn trao hợp đồng mua điện cho hộ dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Ảnh Nam Dương
Lên top