Người đến 12 vùng dịch phải xét nghiệm COVID-19 khi trở về Hà Nội

Người ở Hà Nội từng đi/đến/về từ 12 tỉnh thành có COVID-19 phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 18.2 đến 20.2, tại trung tâm y tế địa phương.

Infographic

Lên top