Vaccine COVID-19 của Việt Nam có thể tiêm trong cộng đồng từ tháng 5.2021

Vaccine COVID-19 Nano Covax của Việt Nam. Ảnh: Lao Động
Vaccine COVID-19 Nano Covax của Việt Nam. Ảnh: Lao Động
Vaccine COVID-19 Nano Covax của Việt Nam. Ảnh: Lao Động
Lên top