Tăng cường phòng chống dịch ở các khu công nghiệp:

Không để sản xuất bị đứt gãy bởi dịch COVID-19

Người lao động Công ty Nidec Việt Nam (TPHCM) khai báo y tế trước khi vào làm việc. Ảnh: Đức Long
Người lao động Công ty Nidec Việt Nam (TPHCM) khai báo y tế trước khi vào làm việc. Ảnh: Đức Long
Người lao động Công ty Nidec Việt Nam (TPHCM) khai báo y tế trước khi vào làm việc. Ảnh: Đức Long
Lên top