Từ 29.11, một huyện ở Hải Dương cho học sinh dừng đến trường do dịch

Huyện Tứ Kỳ cho học sinh nghỉ học do dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Phòng giáo dục và đào tạo Tứ Kỳ
Huyện Tứ Kỳ cho học sinh nghỉ học do dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Phòng giáo dục và đào tạo Tứ Kỳ
Huyện Tứ Kỳ cho học sinh nghỉ học do dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Phòng giáo dục và đào tạo Tứ Kỳ
Lên top