Từ 27.11, Hải Phòng khôi phục vận tải hành khách đi nhiều địa phương

Hải Phòng khôi phục vận tải hành khách tuyến cố định đi nhiều địa phương từ 27.11. Ảnh: Mai Dung
Hải Phòng khôi phục vận tải hành khách tuyến cố định đi nhiều địa phương từ 27.11. Ảnh: Mai Dung
Hải Phòng khôi phục vận tải hành khách tuyến cố định đi nhiều địa phương từ 27.11. Ảnh: Mai Dung
Lên top