Trường Nguyễn Khuyến bị tố như “trại lính”: Trường học hay lò luyện?

"Học sinh nội trú của Trường Nguyễn Khuyến phải thức dậy từ rất sớm, mỗi người cầm một quyển sách và một cái ghế nhựa ra ngồi học cho đến khi thuộc bài. Ảnh: Nguyen Khuyen Confession.
"Học sinh nội trú của Trường Nguyễn Khuyến phải thức dậy từ rất sớm, mỗi người cầm một quyển sách và một cái ghế nhựa ra ngồi học cho đến khi thuộc bài. Ảnh: Nguyen Khuyen Confession.
"Học sinh nội trú của Trường Nguyễn Khuyến phải thức dậy từ rất sớm, mỗi người cầm một quyển sách và một cái ghế nhựa ra ngồi học cho đến khi thuộc bài. Ảnh: Nguyen Khuyen Confession.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM