Vụ Trường THPT Nguyễn Khuyến như “trại lính”: Không thể để các trường “tự tung, tự tác”

Học sinh chịu áp lực từ nhiều phía. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Học sinh chịu áp lực từ nhiều phía. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Học sinh chịu áp lực từ nhiều phía. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.