Trường học như trại lính: Không có kỷ luật thép, học sinh có nên người?

Sau vụ nam sinh lớp 10 tử tự vì áp lực học tập, nhiều ý kiến "tố" Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến có phương pháp giáo dục hà khắc.
Sau vụ nam sinh lớp 10 tử tự vì áp lực học tập, nhiều ý kiến "tố" Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến có phương pháp giáo dục hà khắc.