Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến như trại lính: "Con bị trầm cảm mẹ ơi!"

Trường THPT Nguyễn Khuyến. Ảnh: Cường Ngô
Trường THPT Nguyễn Khuyến. Ảnh: Cường Ngô