Trường ĐH Y Dược TPHCM tự phong chức danh giáo sư, phó giáo sư danh dự

 Ông Daniel Trương một Việt kiều Mỹ đã được Đại học Y dược TPHCM phong hàm Giáo sư Danh dự. Ảnh: Phi Hà
Ông Daniel Trương một Việt kiều Mỹ đã được Đại học Y dược TPHCM phong hàm Giáo sư Danh dự. Ảnh: Phi Hà