TPHCM sẽ mở cửa lại trường học như thế nào?

Học sinh Trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường, sáng 20.10. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh Trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường, sáng 20.10. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh Trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường, sáng 20.10. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top