Quy định mới nhất về học phí chính thức có hiệu lực

Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, có 19 trường hợp học sinh, sinh viên được miễn học phí và 5 trường hợp được giảm học phí từ 50 - 70%. Ảnh: Huyên Nguyễn
Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, có 19 trường hợp học sinh, sinh viên được miễn học phí và 5 trường hợp được giảm học phí từ 50 - 70%. Ảnh: Huyên Nguyễn
Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, có 19 trường hợp học sinh, sinh viên được miễn học phí và 5 trường hợp được giảm học phí từ 50 - 70%. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top