TPHCM hướng dẫn mới nhất về tiếp tục trả phụ cấp thâm niên nhà giáo

Giáo viên là viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Ảnh: Anh Nhàn
Giáo viên là viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Ảnh: Anh Nhàn
Giáo viên là viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top