Thâm niên nhà giáo

Cách tính mức phụ cấp thâm niên hàng tháng với nhà giáo

LƯƠNG HẠNH |

Phụ cấp thâm niên là khoản phụ cấp trả thêm cho người lao động làm việc lâu năm trong ngành. Với nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được tính hưởng phụ cấp thâm niên. 

Cách tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định mới

Phương Minh |

Bộ Giáo dục và đào tạo trả lời về cách tính thời gian giảng dạy để hưởng phụ cấp thâm niên với nhà giáo.

TPHCM hướng dẫn mới nhất về tiếp tục trả phụ cấp thâm niên nhà giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Giáo viên là viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được trả phụ cấp thâm niên.