Giáo viên chưa bị cắt phụ cấp thâm niên theo Luật Giáo dục mới

Giáo viên vẫn hưởng mọi chế độ cũ cho đến khi có quyết định mới về mức lương. Ảnh: Huyên Nguyễn
Giáo viên vẫn hưởng mọi chế độ cũ cho đến khi có quyết định mới về mức lương. Ảnh: Huyên Nguyễn
Giáo viên vẫn hưởng mọi chế độ cũ cho đến khi có quyết định mới về mức lương. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top