Tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi gặp mặt giữa Chủ tịch Quốc hội với các giáo viên, cán bộ quản lý tiêu biểu toàn quốc 15.11.
Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi gặp mặt giữa Chủ tịch Quốc hội với các giáo viên, cán bộ quản lý tiêu biểu toàn quốc 15.11.
Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi gặp mặt giữa Chủ tịch Quốc hội với các giáo viên, cán bộ quản lý tiêu biểu toàn quốc 15.11.
Lên top